Καταστήματα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Ανάλυση Δεδομένων

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Αγορές & Merchandising

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Οικονομική

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ανθρώπινοι Πόροι

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Εφοδιαστική Αλυσίδα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Marketing

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Legal/ Public Comms/ Quality & Sustainability

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Πρακτική Άσκηση & Προγράμματα Νέων Στελεχών

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Γενική Διεύθυνση

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Digital & Technology

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ