Συντονιστής/τρια Βάρδιας ΔρομολόγησηςΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοπός της θέσης
Ως συντονιστής/τρια βάρδιας δρομολόγησης, συμμετέχεις ενεργά στη καθημερινή ροή εργασιών του τμήματος από τον αρχικό προγραμματισμό των δρομολογίων έως την παράδοση των παραγγελιών στον τελικό προορισμό.
Ο ρόλος απαιτεί ικανότητα διαχείρισης μεγάλης ομάδας και κάλο προγραμματισμό εργασιών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Κύριες αρμοδιότητες
• Σωστή διαχείριση μεγάλης ομάδας οδηγών, προγραμματισμός ωραρίων, βαρδιών εργασίας και αδειών
• Προγραμματισμός και τη ορθή δρομολόγηση παραγγελιών μέσω του TMS, με στόχο την τη δημιουργία και πραγματοποίηση των προκαθορισμένων δρομολογίων των οχημάτων με το βέλτιστο τρόπο, για την ασφαλή μεταφορά και την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων στον τελικό πελάτη
• Ανάθεση και ακέραια επιστροφή του εξοπλισμού από τους οδηγούς
• Εξασφάλιση της λειτουργία των οχημάτων, τηρώντας το πρόγραμμα συντηρήσεων ή/και επισκευών
• Παρακολούθηση των δεικτών απόδοσης (KPIs) του τμήματος
• Παρακολούθηση των μεγεθών και δημιουργία αναφορών μέσω του TMS συστήματος του HSC

Επαγγελματικά προσόντα & Εμπειρία
• Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή συναφές αντικείμενο
• Εμπειρία 2-3 έτη σε συναφές αντικείμενο
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Πολύ καλή γνώση MS Office
• Προηγούμενη χρήση TMS και ERP συστημάτων

Δεξιότητες
• Διαχείρισης ομάδας και καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
• Αναλυτική σκέψη
• Ικανότητα λήψης αποφάσεων
• Αναπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες με έμφαση στην ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών και διαφορετικών έργων
• Επικέντρωση στην εξυπηρέτηση του πελάτη

Ένα περιβάλλον ανοιχτό για όλους
Θέλουμε να χτίζουμε ένα υγιές περιβάλλον εργασίας στο οποίο όλοι μαζί εκπροσωπούμε στο σύνολο της την αγορά την οποία εξυπηρετούμε, οι φωνές όλων μας έχουν αξία και χώρο έκφρασης, η εργασία μας έχει νόημα και μπορούμε να εξελιχθούμε και να συνεισφέρουμε, στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Είμαστε εργοδότης ίσων ευκαιριών και ενσωματώνουμε όλους χωρίς διακρίσεις, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, θρησκεία, φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, εθνική καταγωγή, καθεστώς αναπηρίας, ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό προστατεύεται από το νόμο.

Πιστοποιημένη από το Diversity Charter Greece και με το σήμα ισότητας SHARE
Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές, δυναμικό περιβάλλον εργασίας με άρτια εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών
Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται παρακαλούνται να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα on line σημειώνοντας τον κωδικό θέσης «DSC_HSC_22».

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Associates Relations
Διεύθυνση: Λεωφόρος Σπάτων 81
Ταχυδρομικός Κώδικας:153 10, Αγία Παρασκευή Τ.Θ 60011
Πόλη: Γέρακας Αττικής

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά
#CB# #FTPT#