Ηλεκτρολόγος - Συντηρητής για τις Αποθήκες των ΟινοφύτωνΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρολόγος - Συντηρητής για τις Αποθήκες των Οινοφύτων


Σκοπός της θέσης
Ως ηλεκτρολόγος – συντηρητής, θα είσαι υπεύθυνος για την επίβλεψη καθώς και για την σωστή και έγκαιρη συντήρηση των εγκαταστάσεων των αποθηκών της εταιρίας στα Οινόφυτα εργαζόμενος με κυλιόμενο ωράριο βαρδιών.

Κύριες αρμοδιότητες
• Διάγνωση και αποκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
• Εποπτεία και αποκατάσταση των κτιριακών και υδραυλικών εγκαταστάσεων
• Λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, θέρμανσης, ψύξης, μηχανημάτων
και περονοφόρων

Επαγγελματικά προσόντα & Εμπειρία
• Άδεια Ηλεκτρολόγου
• Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ σε συναφές αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί
• Δίπλωμα οδήγησης
• Καλή χρήση Η/Υ & MS Office
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Εμπειρία από 3 έως 5 χρόνια σε αντίστοιχη θέση

Δεξιότητες
• Κριτική σκέψη
• Ικανότητα λήψης αποφάσεων
• Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
• Δημιουργικότητα
• Ομαδικότητα και συνεργασία

Ένα περιβάλλον ανοιχτό για όλους

Θέλουμε να χτίζουμε ένα υγιές περιβάλλον εργασίας στο οποίο όλοι μαζί εκπροσωπούμε στο σύνολο της την αγορά την οποία εξυπηρετούμε, οι φωνές όλων μας έχουν αξία και χώρο έκφρασης, η εργασία μας έχει νόημα και μπορούμε να εξελιχθούμε και να συνεισφέρουμε, στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Είμαστε εργοδότης ίσων ευκαιριών και ενσωματώνουμε όλους χωρίς διακρίσεις, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, θρησκεία, φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, εθνική καταγωγή, καθεστώς αναπηρίας, ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό προστατεύεται από το νόμο.


Πιστοποιημένη από το Diversity Charter Greece και με το σήμα ισότητας SHARE


Προσφέρονται : Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό, ικανοποιητικές αποδοχές, δυναμικό περιβάλλον εργασίας με άρτια εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών
Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται παρακαλούνται να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα on line σημειώνοντας τον κωδικό θέσης «ΣΥΝΟ23».


Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Associates Relations
Διεύθυνση: Λεωφόρος Σπάτων 81
Ταχυδρομικός Κώδικας:153 10, Αγία Παρασκευή Τ.Θ 60011
Πόλη: Γέρακας Αττικής

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά

#CB# #FT#