Ευκαιρίες καριέρας

Engagement - Performance Management & D&I Associate

Company Profile

Alfa Beta is a member of Ahold Delhaize Group that operates a network of 21 companies in 3 ...


Manager Business Security Advisory EU

Role: Manager Business Security Advisory EU
Location: Greece
Date: Jan 10, 2022


General
Ahold Delhaize has a portfolio of strong ...


Προσωπικό για την Αποθήκη στο κέντρο διανομής της εταιρίας στη Σίνδο Θεσσαλονίκης

Τίτλος θέσης

Προσωπικό για την Αποθήκη στο κέντρο διανομής της εταιρίας στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

 

Προφίλ εταιρίας

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ...


Προσωπικό για τα καταστήματα μας στη Ρόδο

Προφίλ εταιρίας

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων με περισσότερα από ...


Financial Planning Supervisor

Company Profile


Alfa Beta Vassilopoulos Group is one of the largest retail chain with 301 Super Markets, 15 Cash & ...


Πωλητής/τρια Κρεοπωλείου για το κατάστημα στα Χανιά

Προφίλ εταιρίας

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων με περισσότερα από ...


Financial Planning Specialist

Company Profile

Alfa Beta Vassilopoulos Group is one of the largest retail chain with 301 Super Markets, 15 Cash & ...


Energy Specialist

Job Title
Energy Specialist


Company Profile
Alfa Beta is a member of Ahold Delhaize Group that operates a network of ...


Logistics Business Systems Analyst (One year temporary contract)

Job Title

Logistics Business Systems Analyst (Fixed term)

Company Profile


Alfa Beta is a member of Ahold Delhaize Group that ...


Investment & Monetization Controls Associate

 

ΠροφίλΕταιρίας
Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων με συνολικά περισσότερα ...


Space Management Coordinator

Προφίλ Εταιρίας

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων με συνολικά περισσότερα ...


ABAP Senior Developer Athens office Ahold Delhaize

Ahold Delhaize has a portfolio of strong, trusted local brands with more than 375,000 associates, serving more than ...


Regional IT Sourcing Specialist Ahold Delhaize Group

Job Title
Regional IT Sourcing Specialist
Ahold Delhaize Group

 

Company Profile

Alfa Beta is a member of Ahold Delhaize ...


Προσωπικό για τα καταστήματά μας στην Κώ


Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων με περισσότερα από 500 καταστήματα ...


Loyalty Partnerships Program Supervisor

Job title
Loyalty Partnerships Program Supervisor


Company Profile
Alfa Beta is a member of Ahold Delhaize Group that operates a ...


Προσωπικό για τα καταστήματα μας στην Αλεξανδρούπολη

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων με περισσότερα από 500 καταστήματα ...


Προσωπικό για το κατάστημα στην Χανιώτη Χαλκιδικής

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων με περισσότερα από 500 καταστήματα ...


Οδηγοί διανομής – Home Shop Center Άγιος Ιωάννης Ρέντη

Προφίλ εταιρίας

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με περισσότερα από ...


Πωλητές Κρεοπωλείου για τα καταστήματα της Θεσσαλονίκης

Προφίλ εταιρίας

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων με περισσότερα από ...


Προσωπικό για τα καταστήματα μας στην Θεσσαλονίκη

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων με περισσότερα από 500 καταστήματα ...


Compensation & Benefits Associate

Company Profile

Alfa Beta is a member of Ahold Delhaize Group that operates a network of 21 companies in 3 ...


Engagement - Performance Management & D&I Supervisor

Company Profile

Alfa Beta is a member of Ahold Delhaize Group that operates a network of 21 companies in 3 ...


Πωλητές Κρεοπωλείου για το κατάστημα της ΕΝΑ C&C Χίου

Πωλητές Κρεοπωλείου για το κατάστημα στη Χίο της εταιρίας ΕΝΑ Cash and Carry, μέλος του ομίλου ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α ...


Πωλητής Κρεοπωλείου για το κατάστημα της Καβάλας

Προφίλ εταιρίας

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων με περισσότερα από ...


Area Repair & Maintenance Coordinator

Τίτλος Θέσης
Area Repair & Maintenance Coordinator

 

Προφίλ Εταιρίας
Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία από τις μεγαλύτερες ...


Business Analyst Supply Chain

Job title
Business Analyst Supply Chain

 

Company Profile
Alfa Beta is a member of Ahold Delhaize Group that operates ...


Systems & Support Associate - Home Shop Center Αγιος Ιωάννης Ρέντη

Job Title
Systems & Support Associate - Home Shop Center
Αγιος Ιωάννης Ρέντη


Προφίλ Εταιρίας

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι ...


Budgeting & Reporting Supervisor

Τίτλος Θέσης
Budgeting & Reporting Supervisor

 

Προφίλ Εταιρίας

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ...


Προσωπικό για τα Καταστήματά μας στην Αττική

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων με περισσότερα από 500 καταστήματα ...


Πωλητές Κρεοπωλείου για τα Καταστήματα της Αττικής

Τίτλος θέσης
Πωλητές/τριες Κρεοπωλείου για τα καταστήματα της Αττικής


Προφίλ εταιρίας
Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία από ...


Πωλητής Κρεοπωλείου για το κατάστημα στα Γρεβενά

Προφίλ εταιρίας

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων με περισσότερα από ...


Financial Planning & Reporting Analyst

Τίτλος Θέσης
Financial Planning & Reporting Analyst

 

Προφίλ Εταιρίας
Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία από τις μεγαλύτερες ...


Προσωπικό για το κατάστημα της Καβάλας

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων με περισσότερα από 500 καταστήματα ...


Υπάλληλοι Αποθήκης (Pickers)

Τίτλος Θέσης
Υπάλληλοι Αποθήκης (Pickers) – Home Shop Center
Άγιος Ιωάννης Ρέντη


Προφίλ Εταιρίας

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι ...


IT Business Analyst (eCommerce)

Job title
IT Business Analyst (eCommerce)


Company Profile


Alfa Beta is a member of Ahold Delhaize Group that operates a ...


Προσωπικό για το κατάστημα Σαντορίνης

Τίτλος θέσης
Πωλητές/τριες για το κατάστημα Σαντορίνης.


Προφίλ εταιρίας
Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία από τις μεγαλύτερες ...


Transportation Planning Shift Supervisor

Job Title Transportation Planning Shift Supervisor

 

Company profile Alfa Beta is one of the largest retail chains with a ...


PMO Manager (Project Management Office)

Job title
PMO Manager (Project Management Office)

 

Company Profile
Alfa Beta is one of the largest retail chains with ...


Πωλητής Κρεοπωλείου για το κατάστημα Κομοτηνής

Προφίλ εταιρίας

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων με περισσότερα από ...


Πωλητές/τριες για τα καταστήματα στα Βόρεια Προάστια Αττικής

Τίτλος θέσης
Πωλητές/τριες για καταστήματα στα Βόρεια Προάστια Αττικής.


Προφίλ εταιρίας
Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία από ...


Transportation Shift Supervisor

Job Title

Transportation Shift Supervisor - Distribution Center of Oinofita

 

Company Profile

Alfa Beta is one of the largest retail ...


Προσωπικό για το κατάστημα ΕΝΑ CASH & CARRY στη ΧΑΛΚΙΔΑ

Τίτλος θέσης
Πωλητές για το κατάστημα στη Χαλκίδα της εταιρίας ΕΝΑ (CASH AND CARRY) μέλος του ομίλου ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ...


Business Analyst BI/BO

Job Title
Business Analyst BI/BO

Company Profile
Alfa Beta is a member of Ahold Delhaize Group that operates a ...


Οδηγοί Ε’ κατηγορίας-Κέντρο Διανομής Μάνδρα Αττικής

Τίτλος θέσης

Οδηγοί Ε’ κατηγορίας (Συρόμενο Φορτηγό)

Κέντρο Διανομής Οινόφυτα Βοιωτίας

 

Προφίλ εταιρίας Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι ...


Warehouse Coordinator

Job Title

Warehouse Coordinator

Distribution Center of Oinofita 
 

 

Company Profile Alfa Beta is one of the largest retail ...


Project Coordinator (FICO IT Demand)

 

Job Title
Project Coordinator (FICO IT Demand)

 

Company Profile
Alfa Beta is a member of Ahold Delhaize Group ...


Προσωπικό για το κατάστημα της εταιρείας στην Ανάβυσσο

 

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 309 Super Markets ...


Προσωπικό για την Αποθήκη στο κέντρο διανομής της εταιρίας στα Οινόφυτα

Τίτλος θέσης
Προσωπικό για την Αποθήκη στο κέντρο διανομής της εταιρίας στα Οινόφυτα.

Προφίλ εταιρίας
Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ...


Προσωπικό για την Αποθήκη στο κέντρο διανομής της εταιρίας στην Μάνδρα Αττικής

Τίτλος θέσης
Προσωπικό για την Αποθήκη στο κέντρο διανομής της εταιρίας στην Μάνδρα Αττικής.

Προφίλ εταιρίας
Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ...