Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Ανάλυση Δεδομένων

CRM Specialist

Job’s Purpose

The CRM Specialist will be part of the BI, Loyalty and Analytics team of AB. He/she will ...


Loyalty Data Analyst

Job’s Purpose

The Loyalty Data Analyst will be part of the BI, Loyalty and Analytics department of AB. He/she ...