Πληροφορική

Business Analyst Supply Chain

Job title
Business Analyst Supply Chain

 

Company Profile
Alfa Beta is a member of Ahold Delhaize Group that operates ...


Systems & Support Associate - Home Shop Center Αγιος Ιωάννης Ρέντη

Job Title
Systems & Support Associate - Home Shop Center
Αγιος Ιωάννης Ρέντη


Προφίλ Εταιρίας

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι ...


IT Business Analyst (eCommerce)

Job title
IT Business Analyst (eCommerce)


Company Profile


Alfa Beta is a member of Ahold Delhaize Group that operates a ...


Business Analyst BI/BO

Job Title
Business Analyst BI/BO

Company Profile
Alfa Beta is a member of Ahold Delhaize Group that operates a ...


Project Coordinator (FICO IT Demand)

 

Job Title
Project Coordinator (FICO IT Demand)

 

Company Profile
Alfa Beta is a member of Ahold Delhaize Group ...