ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

H ξενοδοχειακή αλυσίδα Electra Hotels & Resorts,
η οποία δραστηριοποιείται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, και τη Ρόδο
αναζητά να καλύψει για την ξενοδοχειακή μονάδα Electra Metropolis ***** στην Αθήνα
τη θέση: ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ
(κωδικός θέσης: MAID)


Απαραίτητα Προσόντα :
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο ή εταιρεία καθαρισμού
• Ηλικία έως 45 ετών
• Υπευθυνότητα και συνέπεια

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η Εταιρεία μας προσφέρει:
• Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με μια φωτογραφία δηλώνοντας το κωδικό της θέσης, στο site μας: https://www.electrahotels.gr/el/omilos-ilektra/to-mellon-sas/


* Τα στοιχεία των αιτήσεων θα παραμείνουν εμπιστευτικά
* Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις/τους υποψήφιες/ους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.