Επικοινωνία


Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,
Ξενοφώντος 8, πλατεία Συντάγματος,
10557 Αθήνα, Ελλάδα
hr@electrahotels.gr
(+30) 210 337 0000