Χειριστής Κλαρκ - ΑποθηκάριοςΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εταιρεία πελάτης μας, πολυεθνική βιομηχανία τροφίμων, ενδιαφέρεται να στελεχώσει το τμήμα αποθήκης για το εργοστάσιο της στα Οινόφυτα με τη θέση του:

 

Χειριστή Κλάρκ - Αποθηκάριος (κωδαγγ. ΧΚΑ_0420)

 

Αρμοδιότητες

 • Φυσική και ηλεκτρονική παρακολούθηση των υλικών (πρώτων υλών/έτοιμων προϊόντων) 
 • Ασφαλής φόρτωση και εκφόρτωση των προϊόντων και αποθήκευσή τους
 • Προετοιμασία ροών (Picking - Packing) και καταχώρησή τους στο ERP της εταιρείας.
 • Η τροφοδοσία των γραμμών παραγωγής/συσκευασίας
 • Η επιμέλεια, ασφάλεια και καθαριότητα των χώρων της αποθήκης
 • Εφαρμογή και εκτέλεση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες βελτίωσης στον τομέα ευθύνης του

 

Προσόντα

 • Απαραίτητη  προϋπόθεση  η κατοχή άδειας χειριστή περονοφόρου οχήματος
 • Εξοικείωση ηλεκτρονικών προγραμμάτων Αποθήκης
 • Καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών (Excel/Word)
 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ  κλάδων Ηλεκτρονικής/ Μηχανολογίας /Ηλεκτρολογίας
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
 • Βασικό επίπεδο Αγγλικών και γνώση χρήσης Η/Υ
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας