Μηχανικός ΠαραγωγήςΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εταιρεία πελάτης μας, πολυεθνική βιομηχανία τροφίμων, ενδιαφέρεται να προσλάβει στο εργοστάσιο της στα Οινόφυτα έναν:  

Μηχανικό Παραγωγής 

(ref.code ΜΠ_0720)

 

Ο Ρόλος

Ο Μηχανικός Παραγωγής είναι υπεύθυνος για μια σειρά από εργασίες συντήρησης και επίλυσης βλαβών τόσο στον εξοπλισμό όσο και στις υποδομές του εργοστασίου και αναφέρεται απευθείας στον προϊστάμενο της βάρδιας.

Αρμοδιότητες

 • Ρύθμιση και έλεγχος των μηχανών παραγωγής
 • Διάγνωση τεχνικών προβλημάτων,πρόταση και εφαρμογή άμεσων λύσεων με σκοπό την αποφυγή διακοπής της παραγωγικής διαδικασίας
 • Αποκατάσταση δυσλειτουργιών/βλαβών
 • Συντήρηση των μηχανών παραγωγής εντός προδιαγραφών και σύμφωνα με προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης
 • Αναφορά τυχόν προβλημάτων στη λειτουργία μηχανών προς περαιτέρω διερεύνηση
 • Υποστήριξη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Απόφοιτος ΤΕΙ Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας ή ανάλογης Τεχνικής Σχολής
 • Γνώση Η/Υ & Αγγλικής γλώσσας
 • 2-3 χρόνια εμπειρίας σε ανάλογη θέση σε Βιομηχανία
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ευελιξία
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.