Χειριστής Μηχανής ΠαραγωγήςΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εταιρεία πελάτης μας, πολυεθνική βιομηχανία τροφίμων, ενδιαφέρεται να προσλάβει για το εργοστάσιο της στα Οινόφυτα:  

Χειριστές Μηχανών Παραγωγής

(κωδ. αγγ. ΧΜΠ_0720)

Περιγραφή Θέσης         

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για:          

 • Την προετοιμασία και τον χειρισμό της μηχανής.
 • Την ημερήσια εκπλήρωση του προγράμματος παραγωγής.
 • Την συντήρηση της μηχανής παραγωγής.
 • Τον ποιοτικό έλεγχο του παραγόμενου προϊόντος.
 • Την ορθή χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού, την τάξη, την καθαριότητα και την τήρηση της υγιεινής στο χώρο εργασίας και τους περιβάλλοντες χώρους.

Προσόντα

 • Πτυχίο ΙΕΚ, τεχνολογικής σχολής ή αντίστοιχης σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Χειρισμός Η/Υ
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

Η εταιρεία προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σύγχρονο πολυεθνικό περιβάλλον και ανταγωνιστικές αποδοχές.