Χειριστής Γραμμής ΠαραγωγήςΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εταιρεία πελάτης μας, πολυεθνική βιομηχανία τροφίμων, ενδιαφέρεται να προσλάβει χειριστές γραμμής παραγωγής για το εργοστάσιο της στα Οινόφυτα:  

Χειριστής Γραμμής Παραγωγής

(κωδ. αγγ. ΧΓΠ_0720)

Περιγραφή Θέσης         

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για:          

 • Την ημερήσια εκπλήρωση του προγράμματος παραγωγής.
 • Το χειρισμό και τη συντήρηση των μηχανών παραγωγής.
 • Την ορθή συμπλήρωση και τήρηση των εντύπων παραγωγής, των διαδικασιών και οδηγιών που αφορούν την παραγωγική διαδικασία.
 • Τον συντονισμό της διαχείρισης των α’ υλών & του έτοιμου προϊόντος.
 • Tην παραγωγή του προϊόντος σύμφωνα με τα δοθέντα ποιοτικά δεδομένα και την σωστή εφαρμογή των κανόνων ορθής παραγωγής και υγιεινής πρακτικής όπως και των συστημάτων HACCP.
 • Την ορθή χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού, την τάξη, την καθαριότητα και την τήρηση της υγιεινής στο χώρο εργασίας και τους περιβάλλοντες χώρους.

Προσόντα

 • Πτυχίο τεχνολογικής σχολής ή αντίστοιχης σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Ικανότητα κατανόησης της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Ικανότητα κατανόησης & εφαρμογής των αρχών GMP και HACCP.
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

Η εταιρεία προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σύγχρονο πολυεθνικό περιβάλλον και ανταγωνιστικές αποδοχές.