Βοηθός Λογιστή ΤρίκαλαΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Human Factor αναζητεί Βοηθό Λογιστή για εταιρεία πελάτη της που εδρεύει στα Τρίκαλα:

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

κωδ.θέσης ΒΛΤ_1020

 

Αρμοδιότητες

 • Καταχώρηση παραστατικών δαπανών, παγίων και αγορών
 • Έκδοση τιμολογίων
 • Συμφωνίες με Προμηθευτές και λοιπούς Πιστωτές
 • Παρακολούθηση & Συμφωνίες Τραπεζών / Καρτών
 • Διαχείριση / Διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών και υποχρεώσεων σε τρίτους
 • Είσπραξη χρήματων από ιδιώτες πελάτες
 • Ενημέρωση ταμείου της εταιρείας
 • Παρακολούθηση ανά Q των συμβάσεων της εταιρείας (αν χρειάζονται ανανέωση, αν
  έχουν υποβληθεί σωστά)
 • Επικοινωνία με πελάτες για τα υπόλοιπα τους (τηλέφωνα και email για
  ενημέρωση τους)
 • Συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών για Επιδοτήσεις
 • Παρακολούθηση των αδειών του προσωπικού και αποστολή τους στο εξωτερικό
  λογιστήριο


Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής ή Οικονομική κατεύθυνσης
 • 3 έτη εμπειρίας σε μηχανογραφημένο λογιστήριο εταιρείας
 • Γνώση και εμπειρία σε περιβάλλον προγράμματος ERP SoftOne 
 • Επιθυμητή γνώση προετοιμασίας περιοδικών δηλώσεων (φορολογικών, ασφαλιστικών κτλ)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα οργάνωσης και συνεργασίας