ΛΟΓΙΣΤΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Executive Level: Ηγέτιδα στον σχεδιασμό premium στρατηγικών για Talent Search, Evaluation και Selection για τους οργανισμούς εκείνους που στοχεύουν στη στελέχωσή τους με Great Leaders.

Η ομάδα της Executive Level, αναζητά Λογιστή για λογιστικό γραφείο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. 

 Λογιστής

Κωδ: ΛΟΓ_0622

Απαραίτητα Προσόντα

 • 3ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ίδια/αντίστοιχη θέση λογιστικού γραφείου 
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικού / λογιστικού τμήματος 
 • Άριστη χρήση  Η/Υ, MS Office, 
 • Γνώση  λογιστικών προγραμμάτων ERP 
 • Γνώση τήρησης βιβλίων Β και Γ κατηγορίας
 • Υπολογισμός και υποβολή μισθοδοσίας 
 • Γνώση mydata
 • Σύνταξη και Υποβολή  Φορολογικών δηλώσεων  (φυσικών και νομικών προσώπων)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών 
 • Γνώσεις υπηρεσιών ΑΑΔΕ - ΗΔΙΚΑ - GOV - ΟΑΕΔ

 

Επιθυμητά Προσόντα

 • Γνώσεις Μισθοδοσίας - Διαχείρισης προσωπικού (Υπολογισμός μισθοδοσίας, υποβολή εντύπων στο ΕΡΓΑΝΗ, υποβολή ΑΠΔ κλπ) 
 • Οργάνωση 
 • Αντίληψη
 • Τήρηση προθεσμιών
 • Συνέπεια / εχεμύθεια