ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός (ΤΕΙ) ή απόφοιτος ΙΕΚ/ Τεχνικής σχολής ηλεκτρολογίας – αυτοματισμού, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
  • Γνώση μηχανικών, ηλεκτρονικών, υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων
  • Καλή γνώση αγγλικών.
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
  • Κάτοικος Εύβοιας-Βοιωτίας
  • Γνώση επίλυσης βλαβών σε συστήματα αυτοματισμού / PLC / inverter θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
  • Εργασία σε εναλλαγή βαρδιών

Περιγραφή Θέσης:

  • Εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση του ήλεκτρο-μηχανολογικού εξοπλισμού των γραμμών παραγωγής και των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.
  • Ημερησία προληπτική συντήρηση αλλά και αποκατάσταση βλαβών