ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο πελάτης μας είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, παρέχοντας προς την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαχείρισης. Στα πλαίσια της ανάπτυξης του, αναζητά να στελεχώσει την παρακάτω θέση:

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Βασικές Αρμοδιότητες :

 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου (διαβίβαση κλήσεων, απαντήσεις σε γενικά ερωτήματα ενδιαφερομένων σχετικά με τις δράσεις κλπ)
 • Διαχείριση κεντρικού λογαριασμού email της εταιρίας (διαβίβαση email, απαντήσεις σε γενικά ερωτήματα ενδιαφερομένων σχετικά με τις δράσεις κλπ)
 • Διαχείριση πρωτοκόλλου εγγράφων (εισερχόμενα – εξερχόμενα)
 • Σύνταξη επιστολών και βεβαιώσεων
 • Διαχείριση ιστοσελίδας και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης
 • Συμμετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης και τήρηση πρακτικών
 • Παραγγελίες αναλώσιμων ειδών
 • Καθήκοντα υποδοχής κοινού

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
 • Απόφοιτος σχολής γραμματέων ή σχετικού τομέα
 • Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας
 • Ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι και τις 31/05/2021. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.