ΤΕΧΝΙΚΟΣ-HELP DESK H/Y & ΔΙΚΤΥΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Ο πελάτης μας είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, παρέχοντας προς την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαχείρισης. Στα πλαίσια της ανάπτυξης του, αναζητά να στελεχώσει την παρακάτω θέση:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ- HELP DESK ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΩΝ 

Βασικές Αρμοδιότητες :

  • Τεχνική Υποστήριξη/helpdesk των τελικών χρηστών της εταιρείας
  • Προμήθεια, συντήρηση και ενημέρωση όλων των αδειών των λογισμικών (ERP κα) αλλά και περιφερειακών δικτυακών συσκευών και υποδομών (Server) της εταιρείας
  • Επίλυση τεχνικών προβλημάτων, πρόβλεψη αστοχιών, βελτιστοποίηση διαδικασιών
  • Server Administration (firewall, Back Up, Disaster Plan κτλ)

 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απόφοιτος Πληροφορικής, Τεχνολογικής Επιστήμης Υπολογιστών ή σχετικής κατεύθυνσης.
  • Προηγούμενη εμπειρία σε Helpdesk περιβάλλον, υποστήριξης τελικών χρηστών δικτύου Η/Υ, Server κτλ
  • Πολύ καλή γνώση και χρήση λειτουργικών συστημάτων Microsoft Server, Win10 και εφαρμογών Η/Υ (Microsoft Office κλπ.)
  • Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών (Network, Wireless, Cisco VoIP, LAN, VLAN).
  • Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών system, domain & mail servers (Microsoft based).
  • Εμπειρία σε προϊόντα Security (Firewall , AntiSpam, Web Filtering) - Backup – Disaster plan

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι και τις 31/05/2021. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.