Όροι Αποστολής
Βιογραφικού Σημειώματος


Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Human Factor για την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος.

Με τον τρόπο αυτό μας δίνεται η δυνατότητα τώρα και στο μέλλον να έχουμε μια άμεση επικοινωνία για θέσεις που ταιριάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ.

Η αποστολή του βιογραφικού σας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας σημαίνει και την ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων.

Όροι Αποστολής