Βοηθός Χημείου- R&D AssistantJOB INFO

 

Βοηθός Χημείου-R&D Assistant

Έδρα :Σχηματάρι

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Χημείας ή συναφούς ειδικότητας.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 2 ετών
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση προγραμμάτων MS office και εξοικείωση με συστήματα ERP. Γνώση SAP θα εκτιμηθεί.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
 • Κάτοικος ευρύτερης περιοχής Εύβοιας και Βοιωτίας
 • Ομαδικό Πνεύμα, Καλή Επικοινωνία, Αναλυτικές και Οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα, έμφαση στο αποτέλεσμα.

 

Περιγραφή Θέσης:

 • Παρασκευή εργαστηριακών δειγμάτων, παρακολούθηση Stability
 • Έρευνα, έλεγχος, επικοινωνία για την αναζήτηση νέων υλών-υλικών.
 • Εργαστηριακές δοκιμές, αξιολόγηση πειραματικών δοκιμών
 • Οργάνωση/διευθέτηση εργαστηριακού χώρου και εξοπλισμού.
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων προϊόντων.

 

 

 

Προσφέρεται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Εργασία σε ένα σύγχρονο, οργανωμένο & ανθρωποκεντρικό περιβάλλον