Ανθρώπινο Δυναμικό

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Πληροφορική

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Εμπορικό

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Οικονομικό

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Εφοδιαστική Αλυσίδα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Call Center/ Τηλεφωνικό κέντρο

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Marketing

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Internship/ Πρακτική άσκηση

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Καταστήματα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Αnalytics

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Operations

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ