Ανθρώπινο Δυναμικό

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Πληροφορική

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Εφοδιαστική Αλυσίδα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Τηλεφωνικό κέντρο

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Marketing

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Πρακτική άσκηση

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Καταστήματα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Analytics

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

E-Commerce

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ