Ανθρώπινο Δυναμικό

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Πληροφορική

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Εφοδιαστική Αλυσίδα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Τηλεφωνικό κέντρο

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Πρακτική άσκηση

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Καταστήματα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Analytics

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Operations

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ