Διοικητικές Υπηρεσίες

Πρακτική Άσκηση για σπουδαστές/στριες ΙΕΚ

Εάν είσαι άνθρωπος που θέλεις να αξιοποιήσεις την πρακτική άσκηση για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενό σου σε ένα ...