Επικοινωνία

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων
1ο χλμ. Λεωφ. Κορωπίου - Μαρκοπούλου,
Κορωπί, 194 00, Αττική
Τήλ. Επικοινωνίας: 210 762 2020