Θέσεις εργασίας

Trade & Shopper Marketing Manager

Trade & Shopper Marketing Manager

 

Η Παπουτσάνης είναι μία κορυφαία ελληνική βιομηχανία, με ιστορία, εμπειρία και τεχνογνωσία 150 ετών ...


Marketing Internship

Marketing Internship

 

Η Εταιρεία Παπουτσάνης είναι μία κορυφαία ελληνική βιομηχανία, με ιστορία, εμπειρία και τεχνογνωσία 150 ετών στα ...


Βοηθός Χημείου Ερευνας & Ανάπτυξης R&D Assistant

 

Βοηθός Χημείου-R&D Assistant

Έδρα :Σχηματάρι

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Χημείας ή συναφούς ειδικότητας.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής ...


ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. . Μηχανολόγου Μηχανικού ή ΕΠΑΛ με ανάλογη ειδίκευση
 • Προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα
 • Πολύ καλή γνώση ...


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ενδιαφέρεσαι να ενταχθείς σε διαθέσιμη θέση πρακτικής του τμήματος ποιοτικού ελέγχου?

Θα ήθελες να νιώσεις πως είναι  να εργάζεσαι ...


ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ

Περιγραφή Θέσης

 

 • Χειρισμός ηλεκτροκίνητου κλαρκ
 • Φορτώσεις - Εκφορτώσεις

Προφίλ Υποψηφίου

 

 • Απόφοιτος/η Λυκείου/IEK/TEI
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ...


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ενδιαφέρεσαι να ενταχθείς σε διαθέσιμη θέση των τμημάτων της εταιρείας για την πρακτική σου άσκηση?

Θα ήθελες να νιώσεις πως ...


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Άδεια Θερμαστή, Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Μηχανικού 4ης ειδικότητας ή ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Κάτοικος ευρύτερης περιοχής Ευβοίας και Βοιωτίας ...


ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός (ΤΕΙ) ή απόφοιτος ΙΕΚ/ Τεχνικής σχολής ηλεκτρολογίας – αυτοματισμού, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Γνώση μηχανικών ...


LEGAL ASSISTANT

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Νομικής
 • Εμπειρία 3 έτη εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων MS ...