ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥJOB INFO

Η Aldemar Resorts

αναζητά τις παρακάτω ειδικότητες

για το Olympian Village***** Beach Resort

στην Δυτ. Πελοπόννησο (Σκαφιδιά, Πύργος Ν. Ηλείας)

για τη σεζόν 2024:

 

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ

(κωδ. θέσης “PYR24SER”)

 

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Σπουδές ή σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενο εργασίας
  • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη
  • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, πηγαία ευγένεια και εξωστρέφεια, ομαδικότητα στην εργασία
  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές συνθήκες

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
  • Εντοπιότητα

 

Στο πλαίσιο των παραπάνω θέσεων, η Εταιρία μας προσφέρει:

  • Επαγγελματική εξέλιξη & συνεχή εκπαίδευση
  • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

 

Παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα, με πρόσφατη φωτογραφία, αναφέροντας τον κωδικό θέσης.

 

* τα στοιχεία των υποψηφίων παραμένουν εμπιστευτικά

* επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης