ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Ο πελάτης μας είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που λετουργεί ως ενδιάμεσος φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, παρέχοντας προς την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαχείρισης. Στα πλαίσια της ανάπτυξης του, αναζητά να στελεχώσει την παρακάτω θέση:

 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Βασικές Αρμοδιότητες :

 • Συμφωνία λογαριασμών & εντοπισμός αποκλίσεων πληρωμών δικαιούχων προγραμμάτων ΕΣΠΑ
 • Δημιουργία και ενημέρωση εγγραφών πληρωμών δικαιούχων προγραμμάτων ΕΣΠΑ
 • Διεκπεραίωση & εγγραφές εντύπων επιστροφών δικαιούχων προγραμμάτων ΕΣΠΑ
 • Συμφωνία λογαριασμών & εντοπισμός αποκλίσεων τραπεζικών εμβασμάτων πληρωμών δικαιούχων.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Οικονομικής Σχολής
 • Άριστη γνώση χρήσης εργαλείων του Microsoft Office (Excel, Word, Outlook, Access κλπ)
 • Βασικές γνώσεις τήρησης βιβλίων
 • Εργασιακή εμπειρία σε θέση Βοηθού Λογιστή
 • Πρακτική εμπειρία με το πρόγραμμα λογιστικής (π.χ. SingularLogic/Business ERP)
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης ευαίσθητων και εμπιστευτικών πληροφοριών

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι και τις 31/05/2021. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.