Ευκαιρίες καριέρας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ο πελάτης μας είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, παρέχοντας προς την εκάστοτε Αναθέτουσα ...


ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 Ο πελάτης μας είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, παρέχοντας προς την εκάστοτε ...


ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

 Ο πελάτης μας είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που λετουργεί ως ενδιάμεσος φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, παρέχοντας προς την εκάστοτε Αναθέτουσα ...


ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο πελάτης μας είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, παρέχοντας προς την εκάστοτε Αναθέτουσα ...


ΤΕΧΝΙΚΟΣ-HELP DESK H/Y & ΔΙΚΤΥΩΝ

 Ο πελάτης μας είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, παρέχοντας προς την εκάστοτε ...