Ευκαιρίες καριέρας

MARKETING MANGER HEALTH & CARE

GR. SARANTIS S.A. is one of the leading Companies in the Fast-Moving Consumer Goods sector with leading brands such ...


Head of Group Indirect Procurement

GR. SARANTIS S.A. is one of the leading Companies in the Fast-Moving Consumer Goods sector with leading brands such ...


MASTER DATA ANALYST

GR. SARANTIS S.A. is one of the leading Companies in the Fast-Moving Consumer Goods sectors with leading brands such ...


SUPPLY PLANNER

GR. SARANTIS S.A. is one of the leading Companies in the Fast-Moving Consumer Goods sector with leading brands such ...


Order Processing & Billing Assistant

Η εταιρεία Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ηγετικά ...


JUNIOR BRAND MANAGER

GR, SARANTIS S.A. one of the leading Companies in the Fast-Moving Consumer Goods sector with leading brands such as ...


TAX SUPERVISOR

GR. SARANTIS S.A. is one of the leading Companies in the Fast-Moving Consumer Goods sector with leading brands such ...


ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Η εταιρεία Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ηγετικά ...


ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ COSMETICS

Η εταιρεία Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ηγετικά ...


SHOPPER MARKETING SPECIALIST

GR. SARANTIS S.A. is one of the leading Companies in the Fast-Moving Consumer Goods sector with leading brands such ...


Accountant

Gr. SARANTIS S.A. one of the leading Companies in the Fast-Moving Consumer Goods sector with leading brands such as ...


Brand Manager

Gr. SARANTIS S.A. is one of the leading Companies in the Fast-Moving Consumer Goods sector with leading brands such ...


Head of ESG

Gr. SARANTIS S.A. one of the leading Companies in the Fast-Moving Consumer Goods sectors with leading brands such as ...


BEAUTY ADVISOR

Η εταιρεία Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ηγετικά ...


BEAUTY ADVISOR

Η εταιρεία Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ηγετικά ...


ΖΥΓΙΣΤΗΣ COSMETICS

Η εταιρεία Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ηγετικά ...